Bàn về khả năng giữ vững chủ quyền Biển Đảo của ta hiện nay?

Ngày nay, Tr-u.ng Q-uốc còn â.m m.ư-u đó không hẳn ai cũng rõ. Tham vọng đường lưỡi bò và quân sự hóa Biển Đông là một minh chứng nhưng ít ai biết rằng Lãnh đạo Tr-u.ng Q-u.ốc đã hỏi Tướng lĩnh Quân giải phóng Tr-un.g Q-uố.c: “Nếu đ.á-n.h c-hi.ế.m toàn bộ Trường Sa thì có ch-iế.m được không, bao lâu thì ch-iế.m được?”

Đảng ta đã nhận định: “Độc chiếm Biển Đông là â.m m-ư.u xuyên suốt các đời lãnh đạo Tr-ung Q-u.ố.c”. Từ năm 1946 đến nay Tr-un.g Q-uố.c đã 5 lần đ.á-n.h c.h-i.ế.m đảo của ta trên Biển Đông.

Hiện nay, Tr-u.ng Q.u-ố.c đang â-m m-ư-u “TẠO THẾ, TẠO LỰC và CHỜ THỜI” để đ-ộ-c ch-iế.m Biển Đông.

1- Về chờ thời:

Theo các bạn, khi nào là thời cơ để họ đ-á.n-h ch-i.ế.m đảo của ta? Nhìn lại những lần Tr-un.g Q-uố.c đ-á.n-h chiếm đảo của ta thì chúng ta thấy, họ đều tận dụng thời cơ đất nước chúng ta l-o.ạ.n l.ạ.c, suy yếu, bị b.ao v.ây cô lậ.p để .đ-á.n.h. chúng ta. Tương lai cũng sẽ như thế, họ đợi chúng ta mất ổn định ch.í.n.h t.rị xã hội, đất nước r.ối lo.ạn k-í.c.h đ-ộ.n.g thế giới can thiệp cô lập. Đó là thời cơ để r.a t.ay. Họ có đủ thế, đủ lực nhưng thời cơ chưa đến thì họ không bao giờ ra tay.

Vì vậy, phải giữ vững hòa bình, ổn định cho đất nước, không để xảy ra b-ạ.o l.o-ạ.n diện rộng để k-ẻ t-h.ù có thời cơ thôn tính biển đảo của ta.

2- Về tạo thế:

Tr-un.g Q-uố.c đang xây dựng thế trận liên hoàn từ Không quân, Hải quân, thế bố trí chiến lược các lực lượng và điểm tựa trên Biển Đông, kể cả sử dụng Campuchia như 1 con bài gây s-ứ.c é.p vào sau lưng Việt Nam cũng nằm trong thế trận chúng dựng lên. Tr-un.g Q-uố.c đã cải tổ Quân đội, giảm vai trò của Lục quân, tập trung tăng cường phát triển Hải quân. Quân sự hóa các đảo đã chiếm giữ, xây dựng sân bay, cảng trú cho tàu thuyền, đưa t-ê-n l-ử.a và ra đa lên các đảo ở Biển Đông, đóng mới hàng loạt chiến hạm, tàu sân bay…

Đó là lý do, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã nói: “Đồng bào hãy yêu nước bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng”, có như thế thì ta mới đủ tỉnh táo, sáng suốt để đấu trí với k.ẻ th-ù.

Các cụ đã dạy: “Cả giận, mất khôn”, khi cái đầu nóng thì hành xử sao khôn ngoan được, chỉ tạo cớ cho k.ẻ th-ù mà thôi. Về quyết tâm của ta: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc cử tri đã nói: “M-ấ.t đảo là m.ấ-t nước”. Vậy m-ấ-t nước thì chúng ta sẽ làm gì? Các bạn đã có câu trả lời cho mình rồi.

Â.m m-ư-u của đ.ị-c.h là vậy, quyết tâm của ta là thế.

Vậy khả năng của ta đến đâu?

Xét ở mặt đối tượng. Ở thế đối đầu 2 quốc gia bất kỳ thì người ta xét trên 4 mặt sức mạnh r-ă.n đ.e: Một là, r.ă.n đ-e về kinh tế, hai là r-ă.n đ.e về ngoại giao, ba là r.ă.n đ-e về ch-í.n.h t-r.ị, bốn là r-ă.n đ.e về quân sự.

1- Về ch-í.nh t.r.ị

Ch-í.nh t.r.ị Tr-un.g Q-uố.c có nét tương đồng Việt Nam, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, tuy nhiên, Tr-un.g Q-uố.c không r-ă.n đ.e được Việt Nam về ch-í.nh t.r.ị. Bằng chứng là Việt Nam đã đập lại Tr-un.g Q-uố.c năm 1979 khi Tr-un.g Q-uố.c x.âm p.hạm biên giới Việt Nam.

Thực tế, trong lịch sử chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa duy trì được sự độc lập khi không chấp nhận cho Tr-un.g Q-uố.c đem quân tới Việt Nam trực tiếp th-a.m c-h-i.ế.n hoặc can thiệp vào đường lối chiến lược của mình. Có những lúc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã từ chối nhận viện trợ của Tr-un.g Q-uố.c nếu khoản viện trợ đó đi kèm những điều kiện được xem là v.i ph.ạ.m c.h.ủ quyền của Việt Nam. Tr-un.g Q-uố.c đã từng đề nghị đưa cả chục vạn dân quân sang xây dựng đảm bảo toàn bộ tuyến đường Trường Sơn cho Việt Nam nhưng Việt Nam đã từ chối dù lúc đó ta rất cần.

2- Về ngoại giao:

Việt Nam ở thế chính nghĩa, được cả thế giới ủng hộ, trừ 1 vài nước bị k.hố-ng c-hế về lợi ích với Tr-un.g Q-uố.c mà có tiếng nói bất lợi cho Việt Nam. Ví dụ trong vụ giàn khoan Hải Dương 981, cả thế giới đứng về phía Việt Nam, đó là kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao và tuyên truyền quyết liệt. Về ngoại giao, trong vụ này Tr-un.g Q-uố.c đã thua ta.

3- Về kinh tế:

Quy mô nền kinh tế Tr-un.g Q-uố.c gấp 86 lần Việt Nam, với ta là con Trâu thì với họ chỉ là bó rau muống. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam hoàn toàn không lệ thuộc kinh tế Tr-un.g Q-uố.c, đòn kinh tế không r-ă.n đ.e được Việt Nam.

Ngày nay thì sao?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng t-ra-n-h c-ã-i trực tiếp với Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào về chủ quyền Biển đảo. Bước vào hội nghị ông Đào nói: “Tây Sa, Nam Sa là chủ quyền của Tr-un.g Q-uố.c, nếu Tr-un.g Q-uố.c không thu hồi thì nhân dân Tr-un.g Q-uố.c không tin vào Đảng Cộng sản Tr-un.g Q-uố.c”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không giữ được chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa thì nhân dân Việt Nam cũng không tin Đảng Cộng sản Việt Nam. Đài Loan là của Tr-un.g Q-uố.c, Tr-un.g Q-uố.c không thu hồi tại sao nhân dân Tr-un.g Q-uố.c vẫn tin Đảng Cộng sản Tr-un.g Q-uố.c?” Hồ Cẩm Đào cứng lưỡi không biết nói gì, nhìn lên trần nhà. (theo lời kể của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn)

4- Về quân sự:

Tr-un.g Q-uố.c được .đ-á.n.h. giá mạnh gấp 10 lần Việt Nam. Binh pháp Tôn Tử chỉ ra: “Phép dụng binh, gấp mười lần đị-c.h thì bao vây, gấp năm lần đị.c-h thì t.ấ.n c-ô.n.g, gấp đôi chì chia ra mà .đ-á.n.h., bằng đ.ị-c.h thì phải .đ-á.n.h. khéo, kém đ.ị-c.h thì rút, tránh gi-a.o tr-a.nh với đ.ị-c.h. Binh yếu mà .đ-á.n.h. thẳng tất bị b.ắ-t làm t-ù b.i.n-h”.

Nhưng với Việt Nam thì phép dụng binh này của Tôn Tử không áp dụng được vì Việt Nam chuyên .đ-á.n.h. với th-ằ.n.g mạnh gấp trăm lần mình, chứ 10 lần ăn thua gì.

Đảng ta xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tập trung xây dựng Hải quân, PKKQ, thông tin tác chiến điện tử tiến thẳng lên hiện đại”.
Vậy chúng ta đã làm gì để xây dựng tiềm lực quân sự đủ sức r-ă.n đ.e:

4.1- Về chiến thuật tác chiến biển:

Ta sử dụng chiến thuật tác chiến phi đối xứng, c.h.ố-ng tiếp cận để phát huy tối đa lợi thế địa hình của ta. Ngoài ra ta có khả năng k.h-ố.n.g c.h.ế Biển Đông, kh.ó.a chặt đường Biển, .đ-á.n.h. vào hậu cần của đ.ị-c.h. Ta biết rằng 1/3 lượng hàng hóa của thế giới đi qua Biển Đông, 2/3 lượng hàng hóa và dầu khí Tr-un.g Q-uố.c nhập khẩu để duy trì nền kinh tế đều đi qua Biển Đông.

Nếu thiếu dầu khí và hàng hóa 3 tháng thì kinh tế Tr-un.g Q-uố.c kh.ủ.n-g h.o-ả.n.g. Máy bay, tầu chiến Việt Nam cứ nện cho c-h.ì.m vài chiếc tàu hàng Tr-un.g Q-uố.c thì b-ố n-ó cũng không d-á.m chạy qua nữa. Đó cũng là lý do, “Tướng Tr-un.g Q-uố.c báo cáo lãnh đạo Tr-un.g Q-uố.c là chiếm Trường Sa 1 tuần là được nhưng không giữ được.

4.2- Về .v-ũ k-h.í.:

Với Hải quân, chúng ta đã mua 6 tầu ngầm Ki lô 636, đặt thêm những tính năng hiện đại vượt trội, đặc biệt là khả năng ph.ó-n.g t-ê.n l.ử-a đối đất Club B, loại t-ê.n l.ử-a hải đối đất này có tầm .b-ắ.n. tới gần 280km, sức h.ủ-y d-i.ệ.t vô cùng lớn, đủ để x-ó.a sổ 1 đảo nhỏ hay .đ-á.n.h. c-h.ì-m một chiếm hạm lớn cỡ tàu sân bay chỉ bằng 1 p.h-á-t .b-ắ.n., làm t-ê l.i.ệ.t căn cứ tầu ngầm, tàu mặt nước của đối phương.

Đó là lý do, Tr-un.g Q-uố.c đ-i.ê.n c-u.ồ.n.g tìm cách ngăn chặn Việt Nam sở hữu loại t-ê.n l.ử-a này, tiếc cho Tr-un.g Q-uố.c là hợp đồng đã được ký và t-ê.n l.ử-a đã được chuyển giao cho Việt Nam trước khi Tr-un.g Q-uố.c kịp can thiệp.

Bên cạnh tầu ngầm ta trang bị nhiều tầu mặt nước có khả năng tác chiến mạnh, tốc độ cao, h-ỏ.a l-ự-c mạnh với những cú đốt .c-h.ế-t. .n-g.ư.ờ.i. như “Tia chớp- Molniya ” Gepard 3.9, và rất nhiều tàu t-ê.n l.ử-a nhỏ “Ong đ-ộ.c”, nhỏ nhưng bay cực nhanh và đ.ố-t cực đ-a-u.Với PKKQ, ta có các máy bay hiện đại Su -30 MK2 có bán kính t-á.c c.h.i-ến bao trùm Đông Nam Á, được thiết kế chuyên tác chiến Biển, là loại tiêm kích đa năng mang .b-o-m., t-ê.n l.ử-a đối không và đặc biệt là t-ê.n l.ử-a đối hải d-i.ệ.t tàu mặt nước hiện đại với uy lực lớn.

Về t-ê.n l.ử-a phòng không ta có nhiều loại, nhiều tầng, nhiều lớp, hiện đại nhất là S -300 PMU1 và tương lai sẽ trang bị hiện đại hơn.

Với dải bờ biển dài, chiều sâu phòng thủ biển nằm trong tầm t-ê.n l.ử-a bờ (t-ê.n l.ử-a đất đối hải), đó là ưu thế lớn. Chúng ta có 1 chiến hạm không bao giờ chìm đó chính là đất liền. Bộ 3 hệ thống t-ê.n l.ử-a phòng thủ bờ c.ự.c mạnh của Hải quân Việt Nam gồm Redut-M, 4K51 Rubezh và tổ hợp K-300P Bastion-P, bán kính tác chiến từ 300km đến 500km. Tổ hợp K-300P Bastion-P là hiện đại nhất, .đ.ầ.u .đ.ạ-n. nặng gần 1 tấn, tốc độ bay lớn, độ chính xác cao, uy lực cực mạnh, đủ để x.é đ.ô.i một chiến hạm cỡ lớn chỉ với 1 p.h.á.t .b-ắ.n.. Đến nay, M.ỹ vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để khắc chế loại t-ê.n l.ử-a này.

Bên cạnh việc mua sắm .v-ũ k-h.í. ta cũng đẩy mạnh nghiên cứu chế tạo, những năm qua ta đã cử hàng nghìn học viên đi nghiên cứu học tập về khoa học chế tạo .v-ũ k-h.í. ở N-g.a và các nước phát triển đồng thời tiếp nhận bàn giao công nghệ, tự phát triển công nghệ chế tạo t-ê.n l.ử-a các loại đủ để tự chủ .v-ũ k-h.í. hiện đại trong tương lai, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ Quốc.Lãnh đạo Tr-un.g Q-uố.c nói, “ch-iế.m không giữ được thì ch-i.ế.m làm gì”.

Nếu nó .đ-á.n.h. ta g-ã.y 1 tay mà ta cứ ôm tay khóc là nó .đ-á.n.h. ngay, nhưng nếu nó .đ-á.n.h. ta .g-ã.y 1 tay mà ta lại đ-ấ.m nó g.ẫ-y r-ă.ng thì nó sẽ phải suy nghĩ lại. G-ẫ.y r-ă.ng thì sẽ không được đẹp trai lại còn phải húp cháo cả tuần. Nó sẽ phải cân nhắc..!

Bàn về khả năng giữ vững chủ quyền Biển Đảo của ta hiện nay?

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *