Sinh viên Thái muốn Thái Lan học theo Việt Nam

Hôm nay, người biểu tình Thái Lan tiếp tục tiến hành biểu tình, tuy nhiên, phía nhà vua Thái cùng Chính phủ Thái vẫn bỏ qua và cho rằng đây chỉ là một đám người quá khích.

Người biểu tình Thái Lan lấy dẫn chứng Việt Nam đã thay đổi chế độ quân chủ phong kiến thành công mà muốn Thái Lan cũng đi theo con đường như Việt Nam.

Trước đó, những người biểu tình Thái Lan đã thực hiện biểu tình giống như những người dân Hong Kong. Nhiều sinh viên Thái Lan đang nỗ lực muốn truyền thông quốc tế chú ý, đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á. Những sinh viên mong muốn sự chú ý và quan tâm từ Việt Nam, Siňɠapore, những quốc gia tự do dân chủ nhất Đông Nam Á.

Một đám đông người biểu tình trả lời báo chí đối lập rằng mong muốn Thái Lan tiến hành cuộc cách mạng, nhà vua từ chức, yêu cầu tự do dân chủ cho người dân Thái. Những người này lấy dẫn chứng Việt Nam đã tiến hành cách mạng lật đổ chế độ phong kiến.

Nhà vua Thái Lan phản hồi rằng: “Không nóng giận, nhà vua từ tốn giảng dạy: “Đất nước này thuộc nhân dân chứ không phải một hay hai người. Các anh tự nhận mình là người chiến thắng để làm gì khi chân các anh giẫm lên đống đổ nát”.

Trong hôm nay, nhà vua Thái Lan đã đáηɦ tiếng đến phe quân đội và yêu cầu có thể trấn áp biểu tình.

Nhưng một số sinh viên quá khích cho rằng hiện tại nhà nước Thái Lan không thuộc về tay nhân dân và vẫn yêu cầu thay đổi chế độ.

Việt Nam: Tiếp đi, đang vui.

Nguồn: Hóng hớt trong nhóm We love Asean

Sinh viên Thái muốn Thái Lan học theo Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *